Dostępne 666 wiadomości ze wszystkich kategorii

Lista projektów pozakonkursowych wybranych do dofinansowania w ramach dla Działania 7.6, typ 5

15.09.2021 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Konkurs filmowy „Nakręceni EFS-em”

30.08.2021 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wydarzenia Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wydarzenia

Rejestracja na ósmą edycję Dni Otwartych Funduszy Europejskich tylko do 31 sierpnia!

26.08.2021 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Promocja Programu Regionalnego Wydarzenia Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Promocja Programu Regionalnego Wydarzenia

Ponowne wezwanie w ramach Działania 7.6 - typ 5

06.07.2021 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany terminu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany terminu

Lista projektów które zostały wybrane do dofinansowania dla Działania 7.7

27.05.2021 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Aktualizacja harmonogramu przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania dla Działania 7.7

17.05.2021 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Strony