Dostępne 727 wiadomości ze wszystkich kategorii

Lista projektów pozakonkursowych wybranych do dofinansowania dla Działania 7.6

03.06.2022 Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Lista projektów pozakonkursowych wybranych do dofinansowania w ramach Działania 7.6

30.05.2022 Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Zakończenie naboru wniosków w ramach Działania 6.8

24.05.2022 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Zakończenie naboru wniosków w w ramach Działania 8.10

20.05.2022 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Aktualizacja regulaminu konkursu dla Działanie 6.8

17.05.2022 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Aktualizacja Regulaminu konkursu dla Działania 8.10

12.05.2022 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Komunikat w ramach naboru wniosków dla Działania 7.6

05.05.2022 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Ogłoszenie naboru w trybie pozakonkursowym Działanie 7.6 typ 6

28.04.2022 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego dla pracodawców uruchomione!

25.04.2022 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Udostępnienie listy sprawdzającej dla Działania 8.10

22.04.2022 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Strony