Dostępne 727 wiadomości ze wszystkich kategorii

Lista projektów wybranych do dofinansowania dla Działania 6.8

12.08.2022 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Aktualizacja harmonogramu przeprowadzania etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania w ramach Działania 8.10

11.08.2022 Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany terminu Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany terminu

Lista wniosków, które zostały zakwalifikowane do II fazy oceny merytorycznej dla Działania 6.8

03.08.2022 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Lista wniosków zakwalifikowanych do II fazy oceny w ramach dla Działania 8.10

02.08.2022 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wyniki naborów wniosków

Lista projektów pozakonkursowych wybranych do dofinansowania dla Działania 7.6

05.07.2022 Nabory wniosków Wyniki naborów wniosków Nabory wniosków Wyniki naborów wniosków

Lista projektów pozakonkursowych wybranych do dofinansowania dla Działania 7.6

04.07.2022 Nabory wniosków Wyniki naborów wniosków Nabory wniosków Wyniki naborów wniosków

Działanie 6.8 (ergonomia pracy) - Lista wniosków, które zostały zakwalifikowane do I fazy oceny merytorycznej – runda I

23.06.2022 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Lista projektów pozakonkursowych wybranych do dofinansowania dla Działania 7.6

21.06.2022 Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Komunikat dotyczący wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu jako sankcji

15.06.2022 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Prawo i dokumenty Wytyczne programowe Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Prawo i dokumenty Wytyczne programowe Zmiany Regulaminu konkursu

Strony