• Komisja Europejska docenia nasze społeczne działania. Projekt „Dobre wsparcie” znalazł się w ścisłym finale konkursu REGIO Stars 2019. We wtorek, 9 lipca 2019 r. zespół projektowy odebrał w Brukseli nominację. Do tej pory partnerska  współpraca zaowocowała otwarciem mieszkań wytchnieniowych w Szczecinie i Kołobrzegu, organizacją cyklicznych szkoleń dla opiekunów osób  niesamodzielnych, dofinansowaniem remontów mieszkań osób zależnych czy rozwojem sąsiedzkich usług opiekuńczych. Prowadzone są też prace nad wdrażaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym telecentrum. Finał konkursu w październiku, a już 17 lipca kolejne szkolenia w mieszkaniu modelowym.

     

  • Z myślą o rodzinach znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej zrealizowanych zostanie dziewięć cennych społecznie projektów. Powstaną Kluby Rodzica Zastępczego, mieszkania treningowe, świetlice podwórkowe czy placówki opiekuńczo-wychowawcze, obejmujące wsparciem maksymalnie 14 dzieci. Na pomoc liczyć będą mogły także osoby pełnoletnie, które opuszczają dom dziecka lub rodzinę zastępczą. W poniedziałek, 3 czerwca 2019 r., beneficjenci podpisali umowy o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Spotkanie odbyło się Komendzie Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP. Organizacja zaplanowała także jedno z działań.

  • Rodziny oraz najbliżsi sprawujący opiekę nad dzieckiem z niepełnosprawnością lub dorosłą osobą niesamodzielną znajdą pomoc w mieszkaniu wytchnieniowym, które zostało oficjalnie otwarte w piątek, 22 lutego 2019 r. w Szczecinie. To jeden z pozytywnych efektów  partnerskiego projektu „Dobre wsparcie – system lokalnych usług społecznych” realizowanego przez Fundację Nauka dla Środowiska, Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego, Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej oraz Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. W wydarzeniu uczestniczyli  m.in. marszałek Olgierd Geblewicz, członek Zarządu Województwa Janusz Gromek, ks. abp. Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński oraz najważniejsi goście, pierwsi lokatorzy.

  • Najpierw przeszły kompleksową modernizację, teraz przyjmą dodatkowo ponad 100 dzieci. Przedszkole nr 37 i żłobek „Jaś i Małgosia” w Koszalinie, podnosząc edukacyjne standardy, realizują unijny projekt z RPO WZ 2014-2020, który ułatwia powrót rodzicom do pracy, a najmłodszym zapewnia fachową opiekę. W uroczystościach w placówce, które odbyły się we wtorek, 25 września 2018 roku, udział wziął prezydent Piotr Jedliński i wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj.

  • Refundacja kosztów zatrudnienia niani do 2375 zł miesięcznie to nieoceniona pomoc dla rodziców dzieci do lat trzech, którzy planują powrót do pracy. Finansowe wsparcie będzie można uzyskać też na opłacenie żłobka, klubu dziecięcego czy opiekuna dziennego. Już 3 września 2018 r. rusza pierwszy nabór do projektu Zachodniopomorskie Małe Skarby. Szczegóły dotyczące rekrutacji były głównym tematem briefingu prasowego, który odbył się w środę, 29 sierpnia 2018 r. z udziałem marszałka województwa Olgierda Geblewicza oraz dyrektora WUP-u w Szczecinie Andrzeja Przewody. Spotkanie było także okazją do przedstawienia Ambasadorek projektu – lekkoatletki Moniki Pyrek-Rokity i blogerki Agnieszki Kowalewskiej.