Dostępne 327 wiadomości ze wszystkich kategorii

Wyjaśnienie dotyczące zapisów Regulaminu konkursu w ramach Działania 7.1, typ 3

06.04.2018 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Lista projektów wybranych do dofinansowania dla Działania 6.5

27.03.2018 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach Działania 7.2

16.03.2018 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Prowadzisz placówkę kształcenia zawodowego?

13.03.2018 Promocja Programu Regionalnego

Ogłoszenie naboru w ramach Działania 7.1, typ 3

08.03.2018 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Udostępnienie listy sprawdzającej dla Działania 8.3

06.03.2018 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach Działania 7.1, typ 1

01.03.2018 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Aktualizacja Regulaminu naboru dla Działania 8.3

28.02.2018 Szczeciński Obszar Metropolitalny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Zmiany Regulaminu konkursu

Informacja dotycząca kryterium dopuszczalności nr 3 dla Działania 8.3

26.02.2018 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Zmiany Regulaminu konkursu

Strony