Dostępne 299 wiadomości ze wszystkich kategorii

Zaktualizowana Lista rankingowa w ramach Działania 7.6, typ 2

29.11.2017 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Lista wniosków ocenianych w ramach procedury odwoławczej w ramach Działania 8.10

14.11.2017 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Aktualizacja Regulaminu naboru dla Działania 6.8

10.11.2017 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach Działania 6.5

03.11.2017 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Zakończenie oceny wniosków po procedurze odwoławczej dla Działania 6.6

31.10.2017 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Lista projektów konkursowych rozpatrzonych w ramach procedury odwoławczej dla Działania 7.6, typ 2

31.10.2017 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Aktualizacja Regulaminu naboru dla Działania 6.8

30.10.2017 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Regionalnego dla projektów Europejskiego Funduszu Społecznego

27.10.2017 Europejski Fundusz Społeczny Prawo i dokumenty Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Strony