Dostępne 312 wiadomości ze wszystkich kategorii

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Regionalnego dla projektów Europejskiego Funduszu Społecznego

15.01.2018 Europejski Fundusz Społeczny Prawo i dokumenty Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Aktualizacja Regulaminu konkursu dla Działania 7.2

08.01.2018 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Aktualizacja Regulaminu konkursu dla Działania 7.1, typ 1

08.01.2018 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wydarzenia Zmiany Regulaminu konkursu

Lista wniosków skierowanych do oceny po procedurze odwoławczej w ramach Działania 7.1, typ 2

08.01.2018 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wydarzenia Wyniki naborów wniosków

Zakończenie naboru w ramach Działania 6.4

04.01.2018 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Lista projektów wybranych do dofinansowania dla Działania 7.5

27.12.2017 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Lista projektów wybranych do dofinansowania dla Działania 6.5

21.12.2017 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Ogłoszenie naboru wniosków w ramach Działania 7.2

19.12.2017 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wydarzenia

Strony