Dostępne 196 wiadomości ze wszystkich kategorii

Skorzystaj ze wsparcia dla biznesu

12.10.2017 Europejski Fundusz Społeczny Szkolenia i konferencje Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wydarzenia

Lista projektów przywróconych do oceny po procedurze odwoławczej w ramach Działania 6.6

04.10.2017 Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach Działania 7.5

02.10.2017 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Aktualizacja załącznika 7.10. do Regulaminu konkursu Działanie 6.5

25.09.2017 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Aktualizacja załączników do Regulaminu konkursu w ramach Działania 6.8

25.09.2017 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Zakończenie oceny wniosków po procedurze odwoławczej dla Działania 8.6

21.09.2017 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Lista projektów wybranych do dofinansowania dla Działania 7.6, typ 2

21.09.2017 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 7.1, typ 1

21.09.2017 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 8.2

21.09.2017 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Lista wniosków ocenianych w ramach procedury odwoławczej dla Działania 8.1

18.09.2017 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Strony