Dostępne 372 wiadomości ze wszystkich kategorii

Ogłoszenie naboru w ramach Działania 7.1, typ 3

08.03.2018 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Udostępnienie listy sprawdzającej dla Działania 8.3

06.03.2018 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach Działania 7.1, typ 1

01.03.2018 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Aktualizacja Regulaminu naboru dla Działania 8.3

28.02.2018 Szczeciński Obszar Metropolitalny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Zmiany Regulaminu konkursu Szczeciński Obszar Metropolitalny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Zmiany Regulaminu konkursu

Informacja dotycząca kryterium dopuszczalności nr 3 dla Działania 8.3

26.02.2018 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Zmiany Regulaminu konkursu Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Zmiany Regulaminu konkursu

Aktualizacja Regulaminu naboru dla Działania 6.5

22.02.2018 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Europejski Fundusz Społeczny wspiera Polaków

20.02.2018 Wydarzenia Wydarzenia

Aktualizacja Listy projektów wybranych do dofinansowania po zakończonej procedurze odwoławczej w ramach Działania 7.1, typ 2

07.02.2018 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Ogłoszenie naboru wniosków w ramach Działania 6.5 - tryb pozakonkursowy

05.02.2018 Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Ogłoszenie naboru wniosków w ramach Działania 8.3

31.01.2018 Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Strony