Dostępne 399 wiadomości ze wszystkich kategorii

Aktualizacja Regulaminu naboru dla Działania 8.3

28.02.2018 Szczeciński Obszar Metropolitalny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Zmiany Regulaminu konkursu Szczeciński Obszar Metropolitalny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Zmiany Regulaminu konkursu

Informacja dotycząca kryterium dopuszczalności nr 3 dla Działania 8.3

26.02.2018 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Zmiany Regulaminu konkursu Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Zmiany Regulaminu konkursu

Aktualizacja Regulaminu naboru dla Działania 6.5

22.02.2018 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Europejski Fundusz Społeczny wspiera Polaków

20.02.2018 Wydarzenia Wydarzenia

Aktualizacja Listy projektów wybranych do dofinansowania po zakończonej procedurze odwoławczej w ramach Działania 7.1, typ 2

07.02.2018 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Ogłoszenie naboru wniosków w ramach Działania 6.5 - tryb pozakonkursowy

05.02.2018 Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Ogłoszenie naboru wniosków w ramach Działania 8.3

31.01.2018 Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Aktualizacja Listy projektów wybranych do dofinansowania po zakończonej procedurze odwoławczej w ramach Działania 8.10

25.01.2018 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Regionalnego dla projektów Europejskiego Funduszu Społecznego

15.01.2018 Europejski Fundusz Społeczny Prawo i dokumenty Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Niepełnosprawni wracają na rynek pracy

12.01.2018 Wydarzenia Wydarzenia

Strony