Dostępne 372 wiadomości ze wszystkich kategorii

Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach dla Działania 7.6 typ 2 – aktualizacja po zwiększeniu alokacji

31.10.2017 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Aktualizacja Regulaminu naboru dla Działania 6.8

30.10.2017 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Regionalnego dla projektów Europejskiego Funduszu Społecznego

27.10.2017 Europejski Fundusz Społeczny Prawo i dokumenty Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Wydłużenie terminu naboru wniosków dla Działania 6.4

25.10.2017 Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Instrumenty finansowe Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Zmiany terminu Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Instrumenty finansowe Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Zmiany terminu

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 6.5

23.10.2017 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Skorzystaj ze wsparcia dla biznesu

12.10.2017 Europejski Fundusz Społeczny Szkolenia i konferencje Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wydarzenia Europejski Fundusz Społeczny Szkolenia i konferencje Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wydarzenia

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 8.1

10.10.2017 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Lista projektów przywróconych do oceny po procedurze odwoławczej w ramach Działania 6.6

04.10.2017 Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach Działania 7.5

02.10.2017 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Aktualizacja załącznika 7.10. do Regulaminu konkursu Działanie 6.5

25.09.2017 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Strony