Dostępne 372 wiadomości ze wszystkich kategorii

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Regionalnego dla projektów Europejskiego Funduszu Społecznego

18.05.2018 Europejski Fundusz Społeczny Prawo i dokumenty Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach Działania 7.1, typ 3

15.05.2018 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Lista projektów wybranych do dofinansowania, w ramach Działania 7.1, typ 1

15.05.2018 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Zaktualizowana Lista projektów wybranych do dofinansowania, w ramach Działania 7.6, typ 2

27.04.2018 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Aktualizacja Regulaminu naboru dla Działania 8.6

16.04.2018 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Wyjaśnienie dotyczące zapisów Regulaminu konkursu w ramach Działania 7.1, typ 3

06.04.2018 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Lista projektów wybranych do dofinansowania dla Działania 6.5

27.03.2018 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Informacja dotycząca kryteriów dopuszczalności w zakresie zgodności wsparcia dla Działania 8.6

20.03.2018 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach Działania 7.2

16.03.2018 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Prowadzisz placówkę kształcenia zawodowego?

13.03.2018 Promocja Programu Regionalnego Promocja Programu Regionalnego

Strony