Dostępne 344 wiadomości ze wszystkich kategorii

Lista projektów wybranych do dofinansowania dla Działania 6.5

21.12.2017 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Ogłoszenie naboru wniosków w ramach Działania 7.2

19.12.2017 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wydarzenia Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wydarzenia

Aktualizacja harmonogramu przeprowadzania etapów oceny i wyboru wniosków dla Działania 6.5

18.12.2017 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Zmiany terminu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Zmiany terminu

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach Działania 6.8

15.12.2017 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Ogłoszenie naboru wniosków w ramach Działania 7.1, typ 1

15.12.2017 Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wydarzenia Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wydarzenia

Zaktualizowana Lista rankingowa w ramach Działania 7.6, typ 2

29.11.2017 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Lista wniosków ocenianych w ramach procedury odwoławczej w ramach Działania 8.10

14.11.2017 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Aktualizacja Regulaminu naboru dla Działania 6.8

10.11.2017 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Kołobrzeskie maluchy pójdą do przedszkoli

09.11.2017 Wydarzenia Wydarzenia

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach Działania 6.5

03.11.2017 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Strony