W związku z zakończeniem naboru wniosków dla V rundy konkursowej informujemy, iż w ramach konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22, w terminie od dnia 26.11.2022 r. do 04.01.2023 r. do godz. 15:00:00, opublikowanych zostało 28 wniosków o łącznej wnioskowanej wartości dofinansowania 7 995 918,83 PLN.

Publikujemy listę projektów, które zostały zakwalifikowane do II fazy oceny w ramach III tury - ocena strategiczna, w ramach konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22.