Udostępniamy zaktualizowane Regulaminy konkursów w wersji 1.1.

Zaktualizowane Regulaminy konkursów nr:

  • RPZP.07.07.00-IP.02-32-K59/20
  • RPZP.07.07.00-IP.02-32-K60/20

w wersji 1.1 wraz z Tabelą z wykazem zmian  został udostępniony poniżej.

Informujemy, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf (jeśli dotyczy).