Informujemy, iż prace KOP w ramach I fazy oceny konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K54/19 nadal trwają.

Ponadto, informujemy o wydłużeniu oceny wniosków w ramach KOP do dnia 21 lutego 2020 r.

W związku z powyższym zostaje udostępniony zaktualizowany Harmonogram przeprowadzania etapów oceny i wyboru wniosków w odniesieniu do ww. konkursu.

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku, gdy dotrzymanie Harmonogramu nie będzie możliwe Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zastrzega sobie prawo do kolejnej aktualizacji.