Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż dnia 18 grudnia 20-18 r. zaktualizowano dokument pn.”Ogólne zasady udzielania wsparcia na tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej m.in. poprzez wsparcie na tworzenie przedsiębiorstw społecznych w ramach Działania 7.3” wersja 1.3.

link