Wersja 1.11 obowiązująca od 31.03.2017 do 20.08.2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej, udostępnia zaktualizowaną Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wersji 1.11, obowiązująca dla naborów rozpoczynających się z dniem 3 kwietnia 2017 r.