Wersja 1.12 obowiązująca od 21.08.2017 do 29.10.2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej, udostępnia zaktualizowaną Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wersji 1.12, obowiązująca dla naborów rozpoczynających się z dniem 21 sierpnia 2017 r.