W dniu 19 października 2017 r. w Szczecinie odbyło się trzecie posiedzenie Komitetu Doradczego, w którym udział wzięli Członkowie Komitetu, przedstawiciele Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz Menadżera Funduszu Funduszy a także przedstawiciel Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju zaangażowani we wdrażanie instrumentów zwrotnych na Pomorzu Zachodnim.

Posiedzenie Komitetu Doradczego poświęcone było podsumowaniu wszystkich wyników przetargu nieograniczonego w sprawie wyboru Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentów Finansowych „Mikropożyczka”, „Pożyczka Obrotowo Inwestycyjna” „Pożyczka Inwestycyjna” w ramach Funduszu Funduszy Pomorza Zachodniego Jeremie 2.

Ponadto Menadżer Funduszu Funduszy oraz Zachodniopomorski Fundusz Rozwoju przedstawiły główne założenia Rocznego Planu Działań na rok 2018.

Omówiono główne założenia i plany dotyczące wdrażania Instrumentów Finansowych takich jak produkt kapitałowy oraz produkt poręczeniowy.

W ramach kolejnego punktu podsumowano VI edycję konferencji „Zachodniopomorski Dzień Instrumentów Inżynierii Finansowej”.