Wersja 2.6 obowiązująca od 12.12.2019 oraz Instrukcje wypełniania wniosków o dofinansowanie projektu składanych w trybie nadzwyczajnym obowiązujace od 10.08.2020

Udostępniamy zaktualizowaną instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektów w ramach RPO WZ 2014-2020 dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wersji 2.6, obowiązującą dla naborów ogłaszanych od 15 listopada 2019 r.

Udostepniamy instrukcje mające na celu ułatwienie wypełniania wniosków o dofinansowanie projektu składanych w trybie nadzwyczajnym, obowiązujace od 10 sierpnia 2020 r.

Udostępniamy aktualizację której celem jest rozdzielenie dokumentu na cztery odrębne:

  • Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektów objętych kwotami ryczałtowymi w ramach RPO WZ dla projektów w ramach EFS wersja 1.0 obowiązująca od 23.11.2020 r. wyłącznie dla projektów zakładających rozliczanie na podstawie kwot ryczałtowych;
  • Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektów, które zakładają rozliczanie na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków w ramach RPO WZ dla projektów w ramach EFS wersja 1.0 obowiązująca od 23.11.2020 r. wyłącznie dla projektów, których budżet opiera się o rzeczywiście ponoszone wydatki.
  • Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektów objętych kwotami ryczałtowymi oraz stawkami jednostkowymi w ramach RPO WZ 2014-2020 dla projektów w ramach EFS wersja 1.0 obowiązująca od 16.12.2020 r. wyłącznie dla projektów zakładających rozliczanie na podstawie kwot ryczałtowych oraz stawek jednostkowych;
  • Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektów, które zakładają rozliczanie na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków oraz stawek jednostkowych w ramach RPO WZ dla projektów w ramach EFS wersja 1.0 obowiązująca od 16.12.2020 r. wyłącznie dla projektów, których budżet opiera się o rzeczywiście ponoszone wydatki oraz stawki jednostkowe.

Załączniki

application/zip
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu

na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla naboru: RPZP.07.07.00-IP.02-32-N01/20 wersja 1.3 wraz z załącznikami TRYB NADZWYCZAJNYAKTUALIZACJA

3.52 MB
application/zip
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu

dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  dla naboru: RPZP.06.08.00-IP.02-32-N01/20 wersja 1.1 wraz z załącznikami TRYB NADZWYCZAJNYAKTUALIZACJA

3.49 MB
application/zip
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu

w oparciu o kwoty ryczałtowe dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla naboru: RPZP.07.07.00-IP.02-32-N01/20 wersja 1.3 wraz z załącznikami TRYB NADZWYCZAJNY - AKTUALIZACJA

3.52 MB
application/zip
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu

na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla naboru: RPZP.07.07.00-IP.02-32-N02/20 oraz naboru: RPZP.07.07.00-IP.02-32-N03/20 wersja 1.3 wraz z załącznikami TRYB NADZWYCZAJNYAKTUALIZACJA

3.5 MB
application/zip
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu

na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla naboru: RPZP.07.07.00-IP.02-32-N04/20  wersja 1.2 - TRYB NADZWYCZAJNY – AKTUALIZACJA

3.13 MB
application/pdf
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu

zakładającego rozliczanie na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków oraz stawek jednostkowych - wersja 1.0

1.73 MB
application/pdf
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu

objętego kwotami ryczałtowymi oraz stawkami jednostkowymi - wersja 1.0

1.75 MB
application/msword
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu

objętego kwotami ryczałtowymi w ramach Programu Regionalnego dla projektów Europejskiego Funduszu Społecznego wersja 1.0 z dnia 20.11.2020 r.

4.1 MB
application/msword
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu

zakładającego rozliczanie na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków w ramach Programu Regionalnego dla projektów Europejskiego Funduszu Społecznego wersja 1.0 z dnia 20.11.2020 r.

4.08 MB