Wersja 2.6 obowiązująca od 12.12.2019 oraz Instrukcje wypełniania wniosków o dofinansowanie projektu składanych w trybie nadzwyczajnym obowiązujace od 31.07.2020 do 04.08.2020

Udostępniamy zaktualizowaną instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektów w ramach RPO WZ 2014-2020 dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wersji 2.6, obowiązującą dla naborów ogłaszanych od 15 listopada 2019 r.

Załączniki

application/zip
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu

w oparciu o kwoty ryczałtowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla naboru: RPZP.07.07.00-IP.02-32-N01/20 wersja 1.1 wraz z załącznikami;

3.52 MB
application/zip
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu

na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla naboru: RPZP.07.07.00-IP.02-32-N01/20 wersja 1.1 wraz z załącznikami

3.51 MB
application/zip
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu

na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla naboru: RPZP.07.07.00-IP.02-32-N02/20 oraz naboru: RPZP.07.07.00-IP.02-32-N03/20 wraz z załącznikami;

3.49 MB
application/zip
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu

na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  dla naboru: RPZP.07.07.00-IP.02-32-N04/20 wersja 1.0

3.14 MB