Wersja 2.2 obowiązująca od 18.05.2018 do 31.12.2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej, udostępnia zaktualizowaną Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wersji 2.2, obowiązująca dla naborów rozpoczynających się z dniem 18.05.2018 r.

Uwaga!!!

Pobierając załączniki ze strony www pamiętaj, że musisz zdecydować, w jakim formacie będą one drukowane. Dla wydruku kolorowego należy pobrać załączniki w wersji pełen kolor, jeśli jednak dysponujesz drukarką czarno-białą pobierz załączniki w wersji monochromatycznej (czarno – biała).