Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach konkursu nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-K68/20, skutecznie złożono dokumentację aplikacyjną dla 5 wniosków, o wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej 8 230 213,17 PLN.

Skuteczne złożenie dokumentacji polegało na opublikowaniu wniosku w terminie naboru tj. od 28.12.2020 r. do 10.02.2021 r. do godz. 15:00:00 w systemie LSI oraz na dostarczeniu do WUP w Szczecinie Pisemnego wniosku o przyznanie pomocy w terminie do 15.02.2021 r.