Dnia 4 kwietnia 2022 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Numer naboru: RPZP.08.10.00-IP.02-32-K74/22

Przedmiotem konkursu są projekty współfinansowane z EFS.

Informacje dotyczące spotkań informacyjnych zostaną zamieszczone na stronie internetowej https://rpo.wup.pl/ Zgłoszenia na spotkania przyjmować będą Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie i Koszalinie.

Ponadto informujemy, iż w kwestiach spornych rozstrzygniecie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.