Dnia 10 grudnia 2020 r. ogłaszamy konkurs nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-K68/20 w ramach EFS - Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2021-2022.

Informujemy, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.