Udostępniamy zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K74/22 w wersji 1.1 z dnia 20.04.2022 r.

W Regulaminie nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K74/22 wprowadzono zmiany zgodnie z Rejestrem zmian przedstawionym w załączonej tabeli.