Uprzejmie informujemy, iż wydłużeniu uległ czas trwania naboru w ramach Działania 7.7 (konkurs nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-K68/20) do 10.02.2021 r.

W dniu dzisiejszym udostępniony został zaktualizowany Regulamin konkursu w wersji 1.1 wraz z Tabelą z wykazem zmian.  

Jednocześnie udostępniamy zaktualizowany Harmonogram oceny wniosków.

Informuje, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf (jeśli dotyczy).  

Zaktualizowany Regulamin konkursu nr: RPZP.07.07.00-IP.02-32-K68/20 w wersji 1.1 wraz z Tabelą z wykazem zmian  został udostępniony poniżej.