Wersja obowiązująca od 06.04.2022

6 kwietnia 2022 Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę 494/22 w sprawie aktualizacji harmonogramu konkursów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Przedstawiony harmonogram zakłada zmianę daty zakończenia naboru wniosków. Ogłoszenie konkursu w działaniu 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych, typy projektów 1-2  odbędzie się 4.04.2022. Pierwotnie zakładana zakończenia konkursu to 18.05. 2022. Obecnie nabór planowany jest w okresie od 04.05.2022 do 05.05.2022. Planowana alokacja wynosi 1 550 000 EUR.

Załączniki

application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
88.73 KB