Wersja obowiązująca od 31.08.2021 do 21.09.2021

31.08.2021 Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę 1269/21 w sprawie aktualizacji harmonogramu konkursów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Propozycja aktualizacji harmonogramu zakłada ogłoszenie 4.10.2021 naboru wniosków o dofinansowanie 2 typów projektów w ramach działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Planowana alokacja wynosi:

  • dla  typu projektów 1 - 2 511 904,00 EUR,
  • dla typu projektów 2 - 2 511 904,00 EUR.

Załączniki