Znamy zwycięzców konkursu „Nakręceni EFS-em”

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie rozstrzygnął konkurs filmowy „Nakręceni EFS-em”. W czwartek, 25 listopada 2021 r. w Koszalinie z laureatami spotkał się wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj. Był czas na wręczenie nagród oraz gratulacje. Wszystkie wyróżnione filmy można zobaczyć w Internecie.

W swoich pracach konkursowych uczestnicy pokazywali jak środki z Europejskiego Funduszu Społecznego pozytywnie zmieniają życie osób, które z nich skorzystały.

To w dużej mierze projekty związane z rynkiem pracy. Dzięki nim mieszkańcy województwa zdobywają nowe kompetencje czy rozwijają posiadane już umiejętności. Ale dzięki środkom z EFS powstają też dodatkowe miejsca w żłobkach i przedszkolach, wspierani są rodzice powracający na rynek pracy po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym czy realizowane są programy profilaktyczne, np. bezpłatne szczepienia dla dziewczynek przeciwko HPV.

Ze zwycięzcami konkursu w czwartek, 25 listopada 2021 r. spotkał się w Koszalinie Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj, pod patronatem którego został zorganizowany konkurs. Wyróżnienia odebrali: Dominika Grzyb, Patryk Panasiuk, Agata Lenarcik, Maciej Ziemiński.

Podobne spotkanie miało miejsce także w Szczecinie, ale 22 listopada w siedzibie WUP w Szczecinie, tak by ułatwić uczestnikom konkursu dojazd na uroczystość. Nagrody odebrali wtedy: Weronika Stankiewicz, Łukasz Tobiasz, Agnieszka Taratajcio oraz Dominika Motyl.

Zwycięskie i wyróżnione prace konkursowe dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020:

Kategoria do 18. roku życia:

  1. Weronika Stankiewicz – I miejsce

Kategoria powyżej 18. roku życia:

  1. Łukasz Tobiasz – I miejsce
  2. Dominika Grzyb – wyróżnienie
  3. Agata Lenarcik – wyróżnienie
  4. Maciej Ziemiński – wyróżnienie
  5. Agnieszka Taratajcio – wyróżnienie

Prace konkursowe dotyczące Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020:

Kategoria powyżej 18. roku życia:

  1. Dominika Grzyb – I miejsce
  2. Patryk Panasiuk – wyróżnienie
  3. Dominika Motyl – wyróżnienie

Wszystkie filmy są dostępne na kanale YouTube Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie