Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w ramach Działania 6.6 RPO WZ, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 10.05.2017 r. zaktualizowany Regulamin konkursu dla Działania 6.6, wersja 1.1
z dnia 05.05.2017 r.

UWAGA! W Regulaminie konkursu zmianie uległy zapisy w punkcie 4.2.5
oraz zaktualizowano załączniki nr 7.10.  Pozostałe załączniki nie ulegną zmianie.

Szczegółowy wykaz zmian znajduje się w tabeli Rejestr zmian.

Ponadto, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje w dniu dzisiejszym, tj. 10.05.2017 r.
Listę sprawdzającą dla projektodawców pomocną w stwierdzeniu, czy wniosek spełnia wszystkie wymagania i kryteria oceny w ramach konkursu RPZP.06.06.00-IP.02-32-K24/17.

Link: