Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 12 stycznia 2017 r. zaktualizowane załączniki do Regulaminu konkursu nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-K17/16. Modyfikacji uległy:

7.14. Diagnoza sytuacji zachodniopomorskiego rynku pracy

7.15. Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków i usług typowych dla konkursu w ramach działania 6.5.

Pozostałe załączniki nie uległy zmianie.

Link: