W związku z zakończeniem naboru wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach konkursu nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-K69/20, w terminie naboru tj. od 28.12.2020 r. do 10.02.2021 r. do godz. 15:00:00, opublikowanych zostało 8 wniosków o wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej 17 806 791,87 PLN.