Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach naboru nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-N06/21 opublikowano dokumentację aplikacyjną dla 27 wniosków, o wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej 13 659 992,61 PLN.

link