Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach konkursu nr RPZP.07.02.00-IP.02-32-K50/19, skutecznie złożono dokumentację aplikacyjną dla 29 wniosków, o wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej 52 724 111,73 PLN. Skuteczne złożenie dokumentacji polegało na opublikowaniu wniosku w terminie naboru tj. od 24.06.2019 r. do 24.07.2019 r. do godz. 15:00 w systemie LSI oraz na dostarczeniu do WUP w Szczecinie Pisemnego wniosku o przyznanie pomocy w terminie do 29.07.2019 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach konkursu nr RPZP.07.02.00-IP.02-32-K50/19, skutecznie złożono dokumentację aplikacyjną dla 29 wniosków, o wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej 52 724 111,73 PLN. Skuteczne złożenie dokumentacji polegało na opublikowaniu wniosku w terminie naboru tj. od 24.06.2019 r. do 24.07.2019 r. do godz. 15:00 w systemie LSI oraz na dostarczeniu do WUP w Szczecinie Pisemnego wniosku o przyznanie pomocy w terminie do 29.07.2019 r.

link