W związku z zakończeniem terminu naboru wniosków dla Działania 6.4 w dniu 15.12.2017 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, że w ramach konkursu nr RPZP.06.04.00-IP.02-32-K30/17 nie został złożony żaden wniosek.