Kolejne miejsca w żłobkach dzięki eurofunduszom
Małe grupy, przytulne sale, zajęcia muzyczno-ruchowe i do tego preferencyjna miesięczna opłata. W takich warunkach czas spędzają maluchy w żłobkach utworzonych dzięki dofinansowaniu Regionalnego Programu Operacyjnego WZ. Obecnie dzięki eurofunduszom w województwie przygotowywanych jest ponad 1200 miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech. 60 z nich znajduje się w nowo otwartej placówce „Zając Borówka” w Szczecinie. W czwartek, 12 grudnia marszałek Olgierd Geblewicz wraz z władzami miasta Szczecina, dyrekcją  oficjalnie otworzył żłobek.
 
Gmina Miasto Szczecin  na otwarcie żłobka „Zając Borówka” przy ul. Bronisława Sobola 2a (na osiedlu Wrzosowe Wzgórze) pozyskała  dofinansowanie z  Regionalnego Programu Operacyjnego, z działania Działanie 6.6. „Program zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad  dziećmi w wieku do lat trzech”. To kwota 3,6 mln zł.
 
–  Takie miejsca dają możliwość rozwoju aspiracji zawodowych obojga rodziców. Nie  każdy ma  szczęście posiadania „instytucji” babci i dziadka, dlatego postawiliśmy też na takie formy wsparcia rodziców. Do tej pory dzięki eurofunduszom Regionalnego Programu Operacyjnego uruchomiliśmy 600 takich miejsc w regionie i nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. Jesteśmy przed ogłoszeniem wyników kolejnego naboru  w tym działaniu. Lokalizacja  żłobka jest absolutnie trafiona i zapewne za jakiś czas „Zając Borówka” będzie wymagał rozbudowy – powiedział Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.
 
Warunkiem przyjęcia dziecka do lat trzech do placówki  jest powrót rodzica na rynek pracy (w tym przypadku zamieszkującego teren Gminy Miasto Szczecin). Mama lub tata musi posiadać status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo, czyli przebywać na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym. Dziecko  do grupy utworzonej dzięki dotacji RPO może uczęszczać przez 12 miesięcy, ale opiekun w tym czasie musi być zatrudniony.
 
– Miejsce robi wrażenie, tym bardziej, że powstało na nowym osiedlu. Na pewno chętnych nie zabraknie – powiedział prezydent Miasta Szczecina Piotr Krzystek, dziękując marszałkowi za wsparcie.

Gmina Miasto Szczecin pozyskane eurofundusze RPO WZ wykorzystała na remont oraz zakup niezbędnego wyposażenia i pomocy dydaktycznych. Został także zamontowany plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią. W żłobku prowadzone będą też różne zajęcia dodatkowe dla dzieci: teatralne, z cyklu bajkowe koncerty czy muzyczno-ruchowe, ogólnorozwojowe. Dzieci mogą też liczyć na opieką specjalistów  np. psychologa czy logopedy.
 
Szczegółowe informacje dot. naboru, w tym wzory niezbędnych dokumentów, są dostępne na stronie szczecińskiego Zespołu Żłobków Miejskich.
 
Obecnie dzięki dofinansowaniu z działania 6.6 w przygotowaniu jest 1207 miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech, ale będzie ich więcej. O kolejnych inwestycjach dowiemy się 23 grudnia. Wtedy właśnie Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie (instytucja pośrednicząca  RPO, ogłasza konkursy w tym działaniu)  rozstrzygnie ostatni konkurs w tym roku.
 
Do tej pory ze wsparcia skorzystało 1524 osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat trzech.
 
– Byliśmy pełni obaw posyłając dziecko do żłobka, ale po roku mogę  powiedzieć, że nie żałuję tej decyzji. Zaproponowane warunki przerosły nasze oczekiwania. Kameralne grupy i ładne, nowe sale, uśmiechnięte „ciocie”, mnóstwo zajęć i do tego niska opłata miesięczna   – chwali tata Wojtek, który w chwili przystąpienia do projektu przebywał na urlopie wychowawczym.
 
W 2020 roku WUP w Szczecinie zaplanował dwa nabory wniosków w działaniu 6.6

Nowe miejsca w żłobkach  to  jedna z form wspierania rodziców powracających na rynek pracy ze środków RPO WZ. Rodzice chwalą także „Zachodniopomorskie Małe Skarby”. To program polegający na refundacji kosztów pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, u opiekuna dziennego lub niani. Mogą z niego skorzystać rodzice powracający na rynek pracy. Nabory w nim ogłasza także Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.