Zachodniopomorskie Małe Skarby – cenna pomoc dla rodziców

Żłobek, niania, opiekun dzienny, a może klub dziecięcy? Co wybrać? Jak pogodzić życie prywatne i zawodowe? Dzięki autorskiemu projektowi Zachodniopomorskie Małe Skarby powrót mamy do pracy nie będzie domową rewolucją. W czwartek, 28 czerwca 2018 r. marszałek województwa Olgierd Geblewicz i dyrektor WUP w Szczecinie Andrzej Przewoda przedstawili szczegóły dotyczące nowej formy wsparcia dla zachodniopomorskich rodziców. To program Zachodniopomorskie Małe Skarby.

Zachodniopomorskie Małe Skarby to projekt finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego, który ma pomóc rodzicom dzieci do lat 3 powrócić na rynek pracy. Powrót ten nie zawsze jest prosty – wciąż brakuje miejsc w placówkach publicznych, a koszt miejsca w placówce niepublicznej bywa często nie do udźwignięcia przez rodziców.

– Postanowiliśmy przygotować specjalny program wspierający wszystkich rodziców, którzy chcą powrócić do pracy, ale nie mają co zrobić ze swoim maluchem. Program ma umożliwić opiekę zarówno w płatnych instytucjach, jak i pozwolić na opłacenie przez rok niani. Liczymy, że dzięki programowi Zachodniopomorskie Małe Skarby będziemy mogli pomóc 700 rodzicom – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, który zaznaczył także, że projekt był długo negocjowany z Komisją Europejską.

Wsparciem zostaną objęci rodzice bezrobotni oraz bierni zawodowo, czyli na przykład korzystający z urlopu wychowawczego, którzy nie mogą podjąć pracy ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem do 3 roku życia. O pomoc będą mogły też ubiegać się mamy, będące na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim, które planują powrócić do pracy. Szczególnym wsparciem zostaną objęci także rodzice dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością.

– Podstawowym założeniem projektu jest pomoc rodzicom w powrocie do pracy, do aktywności zawodowej. Powstają nowe żłobki i klubiki dziecięce, ale nikt do tej pory nie refundował kosztów opieki nad dzieckiem. Chcemy refundować cztery formy wsparcia – tłumaczy dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie Andrzej Przewoda.

Refundowany będzie pobyt w żłobkach do 1140 zł miesięcznie, klubach dziecięcych do 760 zł miesięcznie, u opiekuna dziennego do 1140 z miesięcznie oraz niani do 2375 zł miesięcznie. Rodzice będą musieli zapewnić jedynie 5% wkładu własnego do tych kwot. Refundację będzie można otrzymać do 12 miesięcy kosztów opieki.

– Jako mama dwójki dzieci jestem przekonana, że program Zachodniopomorskie Małe Skarby przyniesie wiele dobrego, zwłaszcza gdy rodzic szuka pracy – dodaje kierownik Biura Informacji i Promocji EFS w WUP Marta Bujko-Gryczyńska.

Województwo Zachodniopomorskie i WUP w Szczecinie na realizację projektu Zachodniopomorskie Małe Skarby przeznaczy blisko 14 mln zł. Będzie on realizowany od lipca 2018 r. do grudnia 2020 r.

Rekrutacja do projektu ruszy we  wrześniu 2018 r.

Dodatkowe informacje o projekcie dostępne będą na stronie internetowej WUP i pod numerami telefonów: 9142 56 146, 91 42 56 147, 91 42 56 148.