Gala „Zachodniopomorskie Magnolie EFS”
„Zachodniopomorskie Magnolie EFS” przyznane ! To nagrody za zaangażowanie w realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W poniedziałek, 25 października 2021 r. już po raz siódmy Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przyznał magnoliowe statuetki.  Z nagrodzonymi spotkał się Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Stanisław Wziątek oraz Przewodnicząca Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Maria Ilnicka-Mądry.

W obecnej perspektywie finansowej 2014-2020 konkurs jest dedykowany beneficjentom i osobom zaangażowanym w realizację i wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskie oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
 
Zgłoszenia kandydatów do nominacji mogli dokonać Beneficjenci korzystający ze wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego, podmioty bądź osoby indywidualne zaangażowane w realizację, bądź korzystające ze wsparcia, czy też osoby ogólnie zainteresowane tematyką funduszy europejskich oraz Wydziały Wdrażające WUP w Szczecinie. W tegorocznej edycji dodano nową kategorię, w której doceniony został wkład i zaangażowanie beneficjentów w realizacje projektów zdrowotnych. W kategorii „Inwestycja w zdrowie” nagrodzone zostały projekty, w których główne działania ukierunkowane są na edukację zdrowotną, wykonywanie badań profilaktycznych, ale także na pomoc osobom w kryzysie zdrowotnym.
 
Do tegorocznej edycji nadesłano aż 82 zgłoszenia. Wśród nominowanych pojawiły się nie tylko duże instytucje, od lat realizujące projekty współfinansowane z funduszy europejskich, organizacje czy fundacje, ale także indywidualne osoby, które skorzystały ze wsparcia oferowanego przez EFS i zmieniły swoje życie. Kolejnym etapem konkursu było przyznanie  nominacji. Komisja preselekcyjna, złożona z pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, dokonała wyboru ścisłej trójki nominowanych w ramach każdej z kategorii.


W dziesięciu kategoriach przyznano 30 poniższych nominacji:

 

W kategorii „Beneficjent z pasją”:

 • Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy – Fundacja
 • Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego
 • Gmina Miasto Szczecin/Zespół Żłobków Miejskich

 

W kategorii „Ambasador EFS”:

 • Beata Chmielewska
 • Sławomir Tkaczyk
 • Paulina Igielska-Wężyk
 
W kategorii „Równość szans”:
 • Fundacja Promocja Zdrowia
 • Spółdzielnia Socjalna Dom i Ogród
 • Gmina Miasto Szczecin/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie/Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie
 
W kategorii „Najlepszy beneficjent PO WER”:
 • Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie
 • Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie
 • Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie
 
W kategorii „Młodzi w akcji”:
 • Katarzyna Pograniczna
 • Arkadiusz Obszyński
 • Patryk Panasiuk
 
W kategorii „Najlepszy beneficjent RPO WZ”:
 • Fundacja Bonin
 • Centrum Doradztwa I Szkoleń Zawodowych Aleksander Igielski
 • Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 
W kategorii „Inwestycja w kadry”:
 • Stocznia Darłowo M&W sp. z o.o.
 • Platan Meble sp.z o.o.
 • Zakład Usługowo-Handlowy ELWIKO Stanisław Dropik
 
W kategorii „Inwestycja w edukację”:
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie
 • Łętowski Consulting Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski
 • Powiat Wałecki
 
W kategorii „Inwestycja w zdrowie”:
 • Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
 • Sonomed Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
 • Województwo Zachodniopomorskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
 
W kategorii „Inwestycja w przedsiębiorstwo społeczne”:
 • Zakład Aktywności Zawodowej Centralna Kuchnia w Stargardzie
 • Spółdzielnia Socjalna Wspólna Gmina
 • Spółdzielnia Socjalna Pod Dębami
 
W kolejnym etapie powołana została kapituła konkursu. Zaproszeni do udziału w obradach zostali przedstawiciele świata nauki, instytucji wdrażających fundusze europejskie, przedstawicieli pracodawców i osób zaangażowanych w pomoc słabszym. Dokonali oni najtrudniejszego wyboru. Na podstawie otrzymanych od Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie materiałów zgłoszeniowych oraz filmów o nominowanych projektach, instytucjach i osobach wyłonili zwycięzców w każdej z tych kategorii.
 
 

Oto laureaci tegorocznej edycji „Zachodniopomorskich Magnolii EFS”:

 1. W kategorii „Beneficjent z pasją”: Gmina Miasto Szczecin/Zespół Żłobków Miejskich
 2. W kategorii „Ambasador EFS”: Sławomir Tkaczyk
 3. W kategorii „Równość szans”: Fundacja Promocja Zdrowia
 4. W kategorii „Najlepszy beneficjent PO WER”: Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie
 5. W kategorii „Młodzi w akcji”: Patryk Panasiuk
 6. W kategorii „Najlepszy beneficjent RPO WZ”: Centrum Doradztwa I Szkoleń Zawodowych Aleksander Igielski
 7. W kategorii „Inwestycja w kadry”: Stocznia Darłowo M&W sp. z o.o.
 8. W kategorii „Inwestycja w edukację”: Powiat Wałecki
 9. W kategorii „Inwestycja w zdrowie”: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony W Szczecinie      
 10. W kategorii „Inwestycja w przedsiębiorstwo społeczne”: Zakład Aktywności Zawodowej Centralna Kuchnia w Stargardzie

 

 
W poniedziałek, 25 października 2021 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przyznał magnoliowe statuetki. W uroczystości, która odbyła się w Operze na Zamku w Szczecinie, wzięli udział m.in. Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Stanisław Wziątek, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Maria Ilnicka-Mądry, dyrektor WUP w Szczecinie Andrzej Przewoda, członkowie kapituły konkursu, przedstawiciele świata nauki i przedsiębiorców, a przede wszystkich nominowani i laureaci tego konkursu. 
 
– Żeby zmieniać świat trzeba mieć odwagę i otwarte serce. Dziś nagradzamy tych, którzy wdrażają fundusze z pasją i wielkim zaangażowaniem – mówił podczas otwarcia uroczystej Gali Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Stanisław Wziątek.
 
Podczas gali można było usłyszeć wiele historii, w których główną rolę odgrywa człowiek. Historii, w których Europejski Fundusz Społeczny odmienił życie wielu ludzi. Nie obyło się bez wzruszeń i refleksji, padło wiele miłych słów oraz podziękowań. Wszyscy jednogłośnie potwierdzali, że środki unijne pomagają zmieniać rzeczywistość. 
 
Materiały: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie