Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przekazuje wyjaśnienia po spotkaniu z dokumentacji konkursowej dla konkursu RPZP.08.01.00-IP-02.-32-K55/19 dla Działania 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej.   

 

link