Publikujemy listę sprawdzającą dla Projektodawcy pomocną w stwierdzeniu, czy wniosek spełnia wszystkie wymagania i kryteria oceny w ramach konkursu RPZP.08.01.00-IP.02-32-K39/18.

 

 

Konkursy: 
RPO 8.1

8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej

zakonczony
od 06.11.2018 do 03.12.2018