Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego dofinansowanie w wysokości ponad 6,9 mln zł przeznaczy na projekt „Zachodniopomorskie Podwórka”. Organizacja stworzy blisko 90 świetlic podwórkowych oraz będzie prowadzić treningi kompetencji.
Z myślą o rodzinach znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej zrealizowanych zostanie dziewięć cennych społecznie projektów. Powstaną Kluby Rodzica Zastępczego, mieszkania treningowe, świetlice podwórkowe czy placówki opiekuńczo-wychowawcze, obejmujące wsparciem maksymalnie 14 dzieci. Na pomoc liczyć będą mogły także osoby pełnoletnie, które opuszczają dom dziecka lub rodzinę zastępczą. W poniedziałek, 3 czerwca 2019 r., beneficjenci podpisali umowy o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Spotkanie odbyło się Komendzie Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP. Organizacja zaplanowała także jedno z działań.


Liczby nie kłamią


Co roku w całym kraju blisko 10 000 dzieci zostaje umieszczonych w pieczy zastępczej, w tym co czwarte dziecko trafia do pieczy instytucjonalnej. W samym Szczecinie w 2018 r. aż 1205 dzieci przebywało w pieczy zastępczej.

Zaplanowane projekty mają pomóc w zwiększeniu dostępności i kompleksowości usług społecznych – w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Przewidują szerokie wsparcie, w tym: psychologiczne, pedagogiczne i prawne. W sumie z zaplanowanych działań skorzysta blisko 4000 osób i 42 podmioty  świadczące usługi społeczne.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego powstaną nowe obiekty, takie jak: świetlice podwórkowe czy placówki opiekuńczo-wychowawcze, obejmujące wsparciem maksymalnie 14 dzieci. Na pomoc liczyć będą mogły także osoby pełnoletnie, które opuszczają dom dziecka lub rodzinę zastępczą i rozpoczynają samodzielne życie.
–  Ochrona rodziny to nasze wspólne wyzwanie, to nasza ludzka powinność. Fundusze Europejskie dają nam nowe możliwości. Chcemy ratować rodziny, kiedy tylko jest to możliwe. Tam, gdzie nie jest to możliwe i dzieci trafiają do pieczy  zastępczej, chcemy organizować ją w najlepszy możliwy sposób. A dla młodzieży opuszczającej pieczę zastępczą, tworzyć możliwie najlepsze perspektywy do usamodzielniania się – mówił podczas spotkania z beneficjentami Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.  – Każdy przypadek jest inny. Nie wyobrażamy sobie realizacji tak wielkich i zarazem tak szlachetnych wyzwań bez sieci ludzi i instytucji dobrej woli. Mam takie głębokie poczucie, że dziś w  takim gronie spotkaliśmy się – dodał marszałek.


Pomoc warta ponad 38 mln zł 


W konkursie rozstrzygniętym 4 kwietnia 2019 r. do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnemu Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w Działaniu 7.6  Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym wybrano 9 projektów. Ich łączna wartość to ponad 38 mln zł.

Z dofinansowania skorzystają: Gmina Miasto Szczecin (ponad 9 mln zł), Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego (ponad 6,9 mln zł), Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski oddział regionalny w Szczecinie (4,1 mln zł), Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oddział okręgowy w Koszalinie (1,9 mln zł), Fundacja Green Europe (1,64 mln zł), Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych „Awis” (2,3 mln zł), Powiat Policki (2,8 mln zł), Powiat Stargardzki (1,8 mln zł) oraz Województwo Zachodniopomorskie (4,9 mln zł).

Pomoc na podwórku


Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego dofinansowanie w wysokości ponad 6,9 mln zł  przeznaczy na projekt „Zachodniopomorskie Podwórka”. Organizacja stworzy blisko 90 świetlic podwórkowych oraz będzie prowadzić treningi kompetencji.

– Wykluczenie społeczne może dotyczyć każdego z nas. Dzieci nie potrafią nawiązywać zwykłych relacji szkolnych.  Chcemy pokazywać inne możliwości spędzania czasu, inne niż komputer. Jako Związek Harcerstwa Polskiego mamy w całym województwie bardzo silną strukturę, prężnie działające drużyny, kadrę wychowawczą. Razem będziemy realizować ten projekt – mówiła podczas spotkania Komendantka Chorągwi Eliza Gilewska.

Wsparcie w placówkach


Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski oddział regionalny w Szczecinie realizować będzie projekt „Nie ma jak w Domu”. Organizacja przeznaczy ponad 4 mln zł  na powołanie i organizację 11 specjalistycznych placówek wsparcia dziennego.

– „Nie ma jak w Domu” to nazwa projektu, ale i nasze przesłanie, które kierujemy  głównie do dorosłych – mówił prezes zarządu Zygmunt Pyszkowski.

Fundacja Green Europe otoczy wsparciem kandydatów na rodziny pieczy zastępczej oraz będzie prowadzić aktywną integracja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

– To nasz drugi projekt z działania 7.6. Wsparciem objętych będzie 110 rodzin z pięciu powiatów. Rodziny te mają problemy wychowawcze, zagrożone są pieczą zastępczą –  mówił o  projekcie „Razem możemy więcej!” wiceprezes Waldemar Hynda.

Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych „Awis" zaplanowane działania realizować będzie w powiecie goleniowskim, w gminach Osina i Nowogard. Powstaną tam trzy placówki wsparcia dziennego.
– Wzorowaliśmy się na placówkach TPD – wyjaśniał prezes zarządu Tobiasz Lubczyński.


„Dzieci lubią ogniska”

 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział okręgowy w Koszalinie dotację wykorzysta na realizację projektu „Dzieci lubią ogniska”. Organizacja będzie wspierać rodziny w ramach placówek wsparcia dziennego. 
– Nasze pierwsze ognisko funkcjonuje już 25 lat. Absolwenci dobrze wspominają pobyt w ognisku. Pomóc dziecku to pomóc rodzinie, dlatego rozszerzamy oferowane usługi – mówił prezes Henryk Zabrocki.

Police i Stargard oferują pomoc

 
Powiat Policki dzięki przyznanej dotacji zrealizuje projekt „Dorosłość, samodzielność, rodzina”. Przedsięwzięcie zakłada wsparcie rodzin biologicznych, przeprowadzenie szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze oraz wsparcie usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej.
– Chcemy młodym ludziom opuszczającym domy dziecka zapewnić start. Stawiamy na różne formy usamodzielnia się młodzieży, w tym na mieszkania treningowe dla wychowanków pieczy zastępczej – mówił starosta policki Andrzej Bednarek.

Powiat Stargardzki dofinansowanie przeznaczy natomiast na realizację dwuletniego projektu „Rodzina - najlepszą inwestycją”, którego celem jest wsparcie istniejącej pieczy zastępczej i placówek opiekuńczo wychowawczych, a także rozwój rodzinnej pieczy zastępczej.
 
– Część środków przeznaczymy na wyposażenie inkubatorów, a część na działania „miękkie” dla młodzieży do lat 14. Najpierw dzieci dokładnie zdiagnozujemy – wyjaśniała starosta stargardzki Iwona Wiśniewska.
 

Szczecin będzie „Samodzielny”


Gmina Miasto Szczecin będzie realizować projekt „Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie”. Dofinansowanie w wysokości 9 mln zł przeznaczy na wsparcie dzienne dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym na  utworzenie dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 osób.
– W Szczecinie jest ponad 1200 dzieci w pieczy zastępczej. Musimy zrobić wszystko, aby tych dzieci był jak najmniej. A to oznacza pracę z rodzinami biologicznymi. To jeden z filarów tego projektu – mówił podczas spotkania zastępca prezydenta Szczecina Krzysztof Soska.


18 Klubów Rodzica Zastępczego


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego od lipca br. realizować będzie projekt „Akademia Przyszłości”. Wynika on w głównej mierze z  doświadczeń, jakie ROPS nabył w trakcie realizacji wcześniejszych projektów: „Nawigator Samodzielności” oraz „Akademia Rodzica Zastępczego”.
–  Projekt „Akademia Przyszłości” to inwestycja na zaś, w nasz kapitał społeczny, w młodych ludzi, ale i w funkcjonowanie sytemu pieczy zastępczej. Będziemy w 12 powiatach, pomagając dzieciom i rodzinom w szczególnych sytuacjach. W województwie zachodniopomorskim wszystkich dzieci w pieczy jest ponad 4800. To bardzo duża liczba. Zgodnie z badaniami Najwyższej Izby Kontroli, ponad 70% dzieci w momencie usamodzielnienia, trafia do systemu pomocy społecznej, nie radzi sobie z życiem. To często bardzo zdolne dzieci, które tracą dobry start.Będziemy wchodzić do placówek, będziemy pomagać 15- i 16-latkom – mówiła dyrektor ROPS Dorota Rybarska-Jarosz.
 

W projekcie zaplanowano dwa zadania:

  • Akademia Usamodzielniania - kierowana do młodzieży opuszczającej instytucjonalną pieczę zastępczą, która ma na celu wsparcie ich w rozwoju w procesie stawania się dorosłym, samodzielnym.
  • Kluby Rodzica Zastępczego - działania kierowane do rodzin zastępczych, mające je wzmocnić i wspierać ich rozwój. W obliczu złożoności problemów rodzicielstwa zastępczego, jest to grupa w znaczącym stopniu zagrożona wykluczeniem społecznym (zwłaszcza rodziny spokrewnione), a ze względu na miejsce zamieszkania często mająca utrudniony dostęp do usług wsparcia. W województwie zostanie utworzonych 18 Klubów Rodzica Zastępczego, w których przewiduję się udział 180 uczestników.