Dnia 5.08.2020 r. ogłaszamy nabór wniosków w trybie nadzwyczajnym nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-N03/20 (skierowany do: Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych - oddział wojewódzki Województwa Zachodniopomorskiego ).