Dnia 10 grudnia 2020 r. ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty współfinansowane z EFS pn. Profilaktyka wad postawy wśród uczniów szkół podstawowych na lata 2020 - 2022”.

Numer naboru: RPZP.07.07.00-IP.02-32-K69/20.

Informujemy, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.