Dnia 22 stycznia 2019 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza konkurs nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K45/19 w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym (typ 3).

Informacje dotyczące spotkań informacyjnych zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.wup.pl/rpo/.

Zgłoszenia na spotkania przyjmować będą Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie i Koszalinie.

link