W dniu 9 grudnia 2020 r. ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty współfinansowane z EFS - „Prewencja chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów onkologicznych na lata 2020-2022”

Numer naboru: RPZP.06.08.00-IP.02-32-K67/20