Konferencja prasowa 3 marca 2020 r. w WUP. Na zdjęciu: Marszałek Olgierd Geblewicz oraz dyrektor WUP w Szczecinie Andrzej Przewoda podsumowali dotychczasowe działania, w środku rzecznik Gabriela Wiatr.

Zainteresowanie „Zachodniopomorskimi Małymi Skarbami” nie słabnie. Dziś, 3 marca  rozpoczął się kolejny nabór wniosków do programu. Do południa chęć skorzystania z tej formy pomocy zadeklarowało 180 rodziców najmniejszych mieszkańców Pomorza Zachodniego. Opiekunowie dzieci do lat trzech najczęściej starają się o refundację kosztów pobytu pociechy w żłobku lub zatrudnienia niani.  Marszałek Olgierd Geblewicz oraz dyrektor WUP w Szczecinie Andrzej Przewoda podsumowali dotychczasowe działania podczas konferencji prasowej.

„Małe Skarby” na start

„Zachodniopomorskie Małe Skarby” to autorski projekt Województwa Zachodniopomorskiego finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego, który ma pomóc rodzicom dzieci do lat trzech powrócić na rynek pracy. Od momentu powstania programu  wsparciem objętych zostało blisko 900 osób. Obecnie trwa rekrutacja w kolejnym naborze.

– Aby zapewnić najmłodszym mieszkańcom dobry rozwój, a rodzicom możliwość powrotu do pracy uruchomiliśmy „Zachodniopomorskie Małe Skarby”. Najczęściej ze wsparcia korzystają mamy. Dobrze wiemy, jak trudne jest pogodzenie wszystkich obowiązków, gdy na świat przychodzi nowy członek rodziny. To nie tylko wyzwanie organizacyjne, ale równie często finansowe. Program ma umożliwić wychowywanie dzieci i rozwijanie talentów zawodowych. Wierzymy, że warto inwestować w rodziców i przede wszystkim w najmłodsze pokolenie na Pomorzu Zachodnim  – podkreśl Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Dzięki „Skarbom” opiekunowie mogą starać się o miesięczną refundację pobytu dziecka w żłobku do 1140 zł, klubie dziecięcym do 760 zł, u opiekuna dziennego do 1140 zł oraz niani do 1140 zł. Kwoty te stanowią 95% miesięcznego dofinansowania. Z pomocy takiej można korzystać maksymalnie przez rok.

Zachodniopomorskie Małe Skarby - strona programu

Dla kogo „Skarb”?

Ze wsparcia mogą korzystać osoby z woj. zachodniopomorskiego, które zaliczają się do jednej z dwóch grup. Pierwsza to osoby bezrobotne lub bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat trzech. Druga to osoby pracujące, opiekujące się dziećmi do lat trzech, będące w trakcie przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka i przebywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim.

Jak pokazuje praktyka o wsparcie starają się głównie mamy przebywające na urlopie rodzicielskim lub   macierzyńskim, panów w programie jest zdecydowanie mniej.

– „Zachodniopomorskie Małe Skarby” mają likwidować bariery w dostępie do rynku pracy. Warunkiem niezbędnym jest podjęcie pracy przez rodzica w terminie 30 dni od momentu podpisania umowy – mówi dyrektor WUP w Szczecinie Andrzej Przewoda.

Od ubiegłego roku szczególne preferencje w rekrutacji mają także osoby zamieszkujące i/lub powracających do pracy na terenie Specjalnej Strefy Włączenia. Obejmuje ona obecnie 74 na 113 gmin naszego województwa. Wsparciem w ramach SSW objęte są gminy borykających się z różnego rodzaju problemami społeczno-gospodarczymi, w tym m.in. brakiem dostatecznej infrastruktury i usług opiekuńczych, wspierających rodziców.

Obecnie, do 10 marca trwa rekrutacja do „Skarbów”. Mogą w niej wziąć udział osoby, planujące powrót do pracy lub podjęcie zatrudnienia maksymalnie do 31 maja 2020 r. Na wsparcie ma szansę 150 osób. Kolejna szansa w okresie jesiennym.

Nowe miejsca w żłobkach, sprawdź na mapie

Niezależnie od „Skarbów”, województwo w ramach RPO WZ 2014-2020 sukcesywnie wspiera tworzenie nowych miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi oraz dostosowywanie istniejących i nowych miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością.

– Sytuacja w każdym powiecie jest inna, ale we wszystkich znajdują się miejsca, gdzie można oddać malucha pod opiekę. Chcemy, aby tych miejsc było więcej, by było łatwo dostępne. Z pomocą eurofunduszy tworzymy nowe miejsca opieki w żłobkach –  wyjaśnia marszałek Olgierd Geblewicz.

Dzięki realizacji projektów w ramach Działania 6.6 Programy zapewnianie i zwiększania dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz Działania 6.7 Programy zapewnianie i zwiększania dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Kontraktów Samorządowych utworzono łącznie 724 miejsca opieki nad dziećmi do lat 3. Ze wsparcia skorzystało 1676 rodziców. Alokacja przeznaczona na realizację tych działań to ponad 135 mln zł (z czego do tej pory zakontraktowano 76 mln zł).

Już dziś rodzice dzieci do lat 3 mogą zajrzeć na listę projektów wybranych do dofinansowania www.wup.pl/rpo i przekonać się czy w ich miejscowości nie znajdzie się takie miejsce, natomiast na interaktywnej mapie znajdą wszystkie żłobki, które już skorzystały ze wsparcia EFS Mapa przedszkoli i żłobków dofinansowanych z EFS:

Wojewódzki Urząd Prac w Szczecinie w sierpniu 2020 r. planuje ogłosić kolejne nabory w ramach Działania 6.6 Programy zapewnianie i zwiększania dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Więcej informacji o programie na stronie internetowej  WUP w Szczecinie, w zakładce Małe Skarby: [link]