Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym Listy sprawdzające dla projektodawcy pomocne w stwierdzeniu, czy wniosek spełnia wszystkie wymagania i kryteria oceny w ramach konkursów:

- RPZP.07.07.00-IP.02-32-K43/19

- RPZP.07.07.00-IP.02-32-K44/19.

linki: