W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków w zakresie warunków formalnych w ramach konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K58/20, Działania 6.8 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem warunków formalnych i tym samym zostały skierowane do I fazy oceny merytorycznej.

Konkursy: 
RPO 6.8

6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych

zakonczony
od 02.01.2020 do 03.02.2020