Publikujemy listę projektów, które zostały zakwalifikowane do II fazy oceny - ocena strategiczna, w ramach konkursu nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-K69/20

W związku z tym, że ww. lista jest publikowana również w wersji edytowalnej informujemy, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.