W związku z zakończeniem oceny wniosku w ramach naboru projektów w trybie nadzwyczajnym przedstawiamy zatwierdzoną listę z informacją o projekcie wybranym do dofinansowania.

W związku z tym, że lista jest publikowana również w wersji edytowalnej, informujemy, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.