Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, udostępnia w dniu 8.01.2018 r. Listę wniosków skierowanych do oceny po procedurze odwoławczej dla konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K25/17.

Planowany termin rozpoczęcia prac Komisji oceny projektów to 9.01.2018 r.

LINK