Publikujemy listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 6.8. Jednocześnie informujemy, iż w ramach konkursu Instytucja Organizująca Konkurs odstąpiła od oceny strategicznej.

Jednocześnie publikujemy informację o składzie Komisji Oceny Projektów dla rozstrzygniętego konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K67/20.