W związku z decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 4 października 2018 r. dotyczącą wyrażenia zgody na zwiększenie alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu publikujemy aktualizację Listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K34/18.